Dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài ở tỉnh Oita

1. Dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài ở tỉnh Oita

Tại thành phố Usa, thuộc tỉnh Oita, đã mở dịch vụ tư vấn mới trên nhiều lĩnh vực cho người nước ngoài. Thành phố Usa là nơi có nhiều thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam.

Thành phố Usa hiện có gần 800 người nước ngoài đang sinh sống. Nhiều nhất là người Việt Nam. Ngoài ra còn có người Trung Quốc và Người Philippines. Hơn một nửa trong số này là thực tập sinh kỹ năng.

Dịch vụ tư vấn của thành phố Usa bắt đầu từ ngày 1/6. Hai tư vấn viên là 1 người Nhật và 1 là người Việt phụ trách việc tư vấn bằng tiếng Nhật, tiếng Việt và tiếng Anh.

Trung tâm tư vấn cho biết nhiều người nước ngoài đang gặp khó khăn vì thu nhập giảm do đại dịch COVID-19 hoặc cần thông tin liên quan tới cuộc sống cơ bản gọi điện tới xin tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *